MUDr. Michaela Potěšilová
Ve využití laseru v mém oboru vidím velkou budoucnost.
MUDr. Michaela Potěšilová

MUDr. Michaela Potěšilová

gynekologie a porodnictví

O studiu

Paní doktorka vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, s následnou specializační atestací.

Proč pracuji v Dermaestet

"Na práci na soukromé klinice se mi líbí, že je jiná, než v oboru běžné gynekologie, nabízí ženám mnohem širší škálu pomoci v řešení jejich problémů, než jen standardní postupy. Klinika Dermaestet má široké portfolio specializací, což pro mě znamená možnost mezioborové spolupráce s ostatními kolegy."

Kam mířím

"Díky působení na klinice Dermaestet, která je mj. vybavená nejmodernějšími přístroji pro různé specializace, se mi otevírá možnost pracovat stále s novými metodami, které budou velikým přínosem pro naše klientky. Velkou budoucnost také vidím ve využití laseru při řešení gynekologických problémů a estetické úpravě ženských intimních partií, což je jedna z mých specializací."

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram